Drenaże i odwodnienia

Drenaże i odwodnienia

Wody opadowe, wysoki poziom wód gruntowych, gliniasta gleba czy nie jednolity teren to częste kłopoty, które objawiają się problemami z naszymi fundamentami, piwnicami i zżyciem naszej działki. Warto w tej sytuacji zadbać o odpowiedni drenaż opaskowy budynku, czy odwodnieniu liniowym naszego placu.

               Drenaż opaskowy
      • Wydawać się może, ze zastosowanie tego typu odwodnienia nie zawsze jest konieczne, ale nie można zapomnieć tego ze w przyszłości ten problem może dotknąć i nas. Na pewno potrzebny będzie nam w ciężkim terenie, gliniastym, o zmiennych warstwach, z wysokim poziomem wód gruntowych i przy problemach podlewaniem piwnic czy zawilgoconymi ścianami. Natomiast też w nie każdej sytuacji będzie on wykonywalny, czystym problem jest brak odbiorników wody, czy problem stworzeniem takiego odbiornika, wody naporowe dyskwalifikują możliwość jego montaż. Drenaż wykonany jest z rur drenażowych (perforowanych), zbiorników i studzienek rewizyjnych. Wodę odprowadzamy w miejsca z wyznaczonego projektu tak samo ma się do techniki jego wykonania. Aby się z nią zapoznać musimy wykonać oględziny.

Odwodnienie liniowe

  • Wedle mojej opinii, rozróżniamy dwa rodzaje odwodnieni liniowych: odwodnienie nawierzchniowe i odwodnienie drenażowo liniowe. Obydwa rozwiązania pełną podobne funkcje, natomiast użycie obdywu typów zwiększa ich dział. Natomiast mają one znaczną różnice w technice wykonania, szczegółową jest taka że drenaż wewnętrzny nie zawsze jest wykonywalny.
  • Za tem odwodnienie liniowe nawierzchniowe, w większości przypadkach jesto możliwe do wykonania w szczególności gdy posiadamy utwardzone nawierzchni, miedzy innymi w postaci kostki brukowej, wylewek, płytek lub innych nawierzchni. Odwodnienie to świetnie, nadaje się do odprowadzenia wód opadowych, wód z rynien, czy mycia auta. Przeważnie odprowadza się ją za pomocą korytek ściekowych, do miejsc wyznaczonej w technologii, miejsca uwarunkowanesą także rodzajem odprowadzanych wód. Technologia wykonania będzie dostępna po wstępnych oględzinach. Przykładowymi odbiornikami wody mogą być, odwodnienie deszczowe, rowy melioracyjne, zbiorniki retencyjnie, studzienki, zbiorniki wodne, teren poza działką, nienawodniony teren wokół domu. Ważnym elementem jest że woda ta samoczynnie odprowadzana do tych zbiorników, bez użycia mechanizmów, np. prosto do deszczówki na drodze, czy na trawniki. Ciekawostką jest że w wypadku gdy nie mamy problemu z nadmiarem wody odwodnienie liniowe, może służyć do nawadniania terenu jeśli zachodzi taka potrzeba. W sposób bezpośredni może od razu spływać do miejsc z zapotrzebowaniem, a sposób pośredni może ona się gromadzić w miejscach z których później wykorzystamy ją do innych celów np. podlewania wody.Natomiast nie odprowadzimy nim wód gruntowych.
  • Odwodnienie drenażowo-liniowe ma podobne funkcje, znaczącą różni się technologia wykonania, gdyż wykonuje się ją podobnie jak drenaż opaskowy, a wiec jego wykonaniewiąże się z pracami ziemnymi i podpowierzchniowymi. Ważną różnica jest także możliwość odprowadzania wód gruntowych.
  • Natomiast samo odprowadzenie wody różni się tym ze w niektórych przypadkach będzie musiała być odprowadzana pośrednio metodą mechanicznie, czyli np. za pomocą pomp które będą miały odprowadzić zgromadzoną wodę ze zbiorników. Po przeczytaniu tego artykułu mam nadzieje ze każdy będzie świadom jakiego systemu potrzebuje. Serdecznie do kontaktu z nami , w celu zorganizowania spotkania informacyjnego.